TISCOMED

Tiscomed > Products

TDEN 2900

Endoscope Washer and Disinfector Machine

– Mechanical cleaning system
– Single disinfectant tank
– Records and transmits the datas of disinfection process with memory
– Triple filtration system for water & chemicals
– Universal design suitable for different brand scopes
– Electromechanic control system which has enviromental responsibility for consumption

Endoskop Yıkama ve Dezenfeksiyon Makinesi

– Mekanik temizlik sistemine sahiptir
– Tekli dezenfeksiyon tankı bulunur
– Dezenfeksiyon işlemi verilerini hafızaya kaydeder ve iletir.
– Kimyasallar ve su için üçlü filtre sistemi
– Farklı markalara sahip skoplara uygun evrensel tasarım
– Enerji tüketiminde çevresel sorumluluğa sahip elektromekanik kontrol sistemi

Category:

SPECIFICATIONS

– Leakage Tester: Air and Water

– Time: Washing 1 second – 24 hour
Disinfection 1 second – 24 hour
Detergent/ Enzymatic 1 second – 24 hour

– Programs: Pre-cleaning (optional)
Detergent-Enzymatic (optional)
Rinsing (optional)
Disinfectant (optional)
Last Rinsing (optional)
Purging Air & Alcohol (optional)

– Tank Capacity: Disinfectant1 : 15 liters
Disinfectant2 : 15 liters
Water : 15 liters
Detergent-Enzymatic: 5 liters
Alcohol : 5 liters

– Couplers: 4 Outlets in cleaning base (1 Scope)

– Discharge: 1 outlet behind machine
3 outlets in the front door

– Power: AC 220/230V, 50/60Hz

– Weight: 94kg

– Dimension: 600x860x1050 mm (W x D x H)

TEKNİK ÖZELLİKLER

– Kaçak Testi: Hava ve Su

– Çalışma Prosedürü: Su, 1 saniye ile 24 saat arası
Dezenfektan, 1 saniye ile 24 saat arası
Deterjan/Enzimatik , 1 saniye ile 24 saat arası

– Program Seçeneği: Ön yıkama (Değişken)
Deterjan/Enzimatik (Değişken)
Ara Yıkama (Değişken)
Dezenfektan (Değişken)
Son Yıkama (Değişken)
Alkol & Hava (Değişken)

– Depo Kapasiteleri: Dezenfektan1 Tankı: 15 Litre
Dezenfektan2 Tankı: 15 Litre
Su Tankı : 15 Litre
Deterjan/Enzimatik Tankı: 5 Litre
Alkol Tankı : 5 Litre

– Bağlantılar: 4 adet kanallı temizleme

– Boşaltma: 1 Adet Kanal Panel gerisinde
3 adet ön panel kapağının içinde

– Güç: AC 220/230V, 50/60Hz

– Ağırlık: 94kg

– Ebatlar: 600x860x1050 mm (E x B x Y))