TISCOMED

Tiscomed > Products

TORO 3900

Motorized Surgery Chair
Motorized height, manually adjustable armrests and backrest

Technical Details:
– Seat height: 560 mm – 860 mm
– Armrests: 150 mm x 500 mm
– Seat section: 420 mm x 500 mm
– Backrest: 350 mm x 400 mm
– Chair base: 500 mm x 600 mm
– Lifting capacity: 200 kg
– Motor: 1 pc
– Lifting Capacity: 150 kg
– Motor: 3 Pieces
– Command Module: Foot switch (Hand switch optional)

Motorlu Ameliyat Koltuğu
Motorlu yükseklik, manuel olarak ayarlanabilen kolçaklar ve sırtlık

Teknik Detaylar:
– Koltuk yüksekliği: 560 mm – 860 mm
– Kolçaklar: 150 mm x 500 mm
– Koltuk bölümü: 420 mm x 500 mm
– Sırtlık: 350 mm x 400 mm
– Sandalye tabanı: 500 mm x 600 mm
– Kaldırma kapasitesi: 200 kg
– Motor: 1 adet
– Kaldırma Kapasitesi: 150 kg
– Motor: 3 Parça
– Kumanda Modülü: Ayak kumandası (El kumandası opsiyonel)

Functional Details:
– Armrests: Manual adjustable up and down between 32 cm, can be fixed desired height.
– Armrests: Manual adjustable front and back between 25 cm, can be fixed desired position.
– Backrest: Manual adjustable up&down and front&back.
– Chair build with battery pack system in case of power cut.
– Chair base build with locable castors.

İşlevsel Ayrıntılar:
– Kolçaklar: 32 cm arasında manuel olarak yukarı ve aşağı ayarlanabilir, istenen yükseklikte sabitlenebilir.
– Kolçaklar: 25 arasında manuel olarak ayarlanabilir ön ve arka cm, istenilen pozisyonda sabitlenebilir.
– Sırtlık: Manuel olarak ayarlanabilir yukarı ve aşağı ve ön ve arka.
– Elektrik kesintisi olması durumunda akülü sistemli sandalye yapısı.
– Sandalye tabanında kilitlenebilir tekerler.